Od 1 października w Inowrocławiu obowiązywać będzie nowy rozkład jazdy.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
Od początku przyszłego miesiąca inowrocławian korzystających z autobusów MPK czeka zmiana rozkładu jazdy. Wśród ważniejszych zmian jest m.in. przedłużenie trasy na linii nr 20 z ul. Łokietka do ul. B. Krzywoustego. Z ul. Krzywoustego autobus pojedzie do pętli przy ul. Łokietka oraz przez ul. Świętokrzyską do Szpitala i al. 800-lecia, a następnie przez ul. Wojska Polskiego, ul. Niepodległości i ul. Świętokrzyską do ul. Łokietka i ul. Krzywoustego.Przedłużona zostanie również linii nr 14 w kilku kursach do ul. B. Krzywoustego. A na linii nr 12 i 16 powróci kilka kursów. Ponadto w soboty, niedziele i święta uruchomionych zostanie kilka kursów linii nr 4 do Mątew. Zmiany dotyczą wszystkich liniach z wyjątkiem linii nr 28 i N tj. 1, 3, 4, 8, 10, 12, 16, 19, 20, 21, 27. Poniżej rozkład obowiązujący od 1 października. Linia nr 1 Odjazdy z przystanku nr 002 Dworzec PKP.Dni robocze pn-pt : 5.17, 5.48, 6.20b, 7.08b, 7.47b, 12.45b, 13.30b, 14.11, 14.49bc, 15.46bc, 16.41. Soboty: 10.06b, 10.48bc, 11.41bc. Niedziele i święta: 10.36b, 11.21, 11.56bc, 12.56.Odjazdy z przystanku nr 063 Krzywoustego wiata.Dni robocze pn-pt: 4.35, 5.30, 6.01, 6.37, 7.26, 8.05, 13.03c, 13.48c, 14.26c, 15.11, 16.08, 16.56. Soboty: 4.35, 9.41c, 10.24c, 11.10c, 12.03, 17.32. Niedziele i święta: 4.35, 10.54c, 11.36, 12.18, 13.11.Legenda: b – kurs do ul. Bursztynowej, c – kurs przez ul. Marcinkowskiego.Linia nr 3 Odjazdy z przystanku nr 001Dworzec PKP.Dni nauki szkolnej: 3.01, 4.41i, 5.00, 5.25i, 5.49, 6.14i, 6.29i, 6.42, 6.56, 7.10i, 7.24i, 7.33, 7.38, 7.54, 8.09i, 8.23i, 8.38, 8.54, 9.07, 9.22i, 9.37i, 9.47, 10.04, 10.21, 10.36i, 10.51i, 11.06, 11.21, 11.36i, 11.51i, 12.06, 12.21, 12.36i, 12.51i, 13.06, 13.14, 13.21, 13.36i, 13.51i, 14.06, 14.14, 14.21, 14.36i, 14.51i, 15.01, 15.11, 15.21, 15.41i, 16.01, 16.21i, 16.41, 17.01, 17.24, 17.41i, 18.03i, 18.21, 18.56i, 19.17, 19.46i, 20.15, 21.05.Dni „ferie” pn-pt: 3.01, 4.41i, 5.01, 5.25i, 5.57, 6.14i, 6.28i, 6.53, 7.07i, 7.26i, 7.49, 8.01, 8.20i, 8.35i, 8.55, 9.13, 9.29i, 9.47i, 10.05, 10.23i, 10.41i, 10.59, 11.17i, 11.35i, 11.53, 12.21i, 12.39i, 12.52, 13.15i, 13.33i, 13.51, 14.09i, 14.27i, 14.45, 15.09i, 15.24i, 15.42, 16.09i, 16.39i, 17.10, 17.39i, 18.09, 18.41i, 19.09, 20.09, 21.05.Soboty, niedziele i święta: 3.01, 5.01s, 5.26i, 6.03s, 6.23i, 6.56s, 7.23i, 7.56s, 8.23i, 8.56, 9.24, 9.51i, 10.21, 10.51i, 11.21, 11.51i, 12.21, 12.51i, 13.19, 13.51, 14.16i, 14.46, 15.14i, 15.49, 16.14i, 16.49, 17.37i, 18.37i, 19.37i, 20.23i, 21.11i.Odjazdy z przystanku nr 040 Mątwy/pętla.Dni nauki szkolnej: 5.04i, 5.21, 5.48i, 6.13, 6.39i, 6.54i, 7.06, 7.22, 7.36i, 7.51i, 7.59, 8.05, 8.21, 8.35i, 8.50i, 9.05, 9.21, 9.36, 9.50i, 10.05i, 10.14, 10.31, 10.50, 11.06i, 11.21i, 11.35, 11.47, 12.06i, 12.18i, 12.33, 12.48, 13.02i, 13.18i, 13.33, 13.40, 13.47, 14.02i, 14.17i, 14.32, 14.40, 14.47, 15.02i, 15.17i, 15.27, 15.39, 15.47, 16.07i, 16.27, 16.47i, 17.07i, 17.27, 17.50, 18.07i, 18.29i, 18.47, 19.20i, 19.41, 20.10i, 20.39, 21.28.Dni „ferie” pn-pt: 5.04i, 5.25, 5.48i, 6.24, 6.37i, 6.54i, 7.22, 7.33i, 7.52i, 8.15, 8.27, 8.47i, 9.01i, 9.21, 9.38, 9.55i, 10.13i, 10.31, 10.49i, 11.07i, 11.25, 11.43i, 12.01i, 12.19, 12.47i, 13.05i, 13.18, 13.41i, 13.59i, 14.17, 14.37i, 14.53i, 15.13, 15.37i, 15.50i, 16.08, 16.35i, 17.05i, 17.36, 18.10i, 18.35, 19.10i, 19.32, 20.32, 21.28.Soboty, niedziele i święta: 5.25s, 5.53i, 6.30s, 6.47i, 7.22s, 7.47i, 8.23s, 8.47i, 9.23, 9.51, 10.16i, 10.48, 11.16i, 11.48, 12.16i, 12.48, 13.16i, 13.46, 14.16, 14.41i, 15.16, 15.40i, 16.16, 16.40i, 17.16, 18.03i, 19.08i, 20.00i, 20.46i, 21.34iLegenda: i – autobus niskowejściowy, s – kursuje tylko w soboty.Linia nr 4Odjazdy z przystanku nr 001Dworzec PKP.Dni robocze pn-pt: 5.21, 6.27m, 7.09m, 7.56m, 8.31, 9.49, 10.49, 11.49, 12.58m, 13.41m, 14.35m, 15.15, 15.51, 16.16m, 16.55, 18.30, 19.40, 20.45. Soboty: 5.21, 6.15, 7.20m, 9.21m, 10.38m, 11.55m, 13.51, 14.51, 16.07, 17.46, 18.45m, 19.55, 20.45. Niedziele i święta: 8.51m, 10.05, 11.06, 12.07, 13.51, 14.51m, 16.07, 17.46, 18.45m, 19.55, 20.45.Odjazdy z przystanku nr 013 Łokietka/rondo.Dni robocze pn-pt: 5.31, 6.40m, 7.23m, 8.10m, 8.45, 10.03, 11.03, 12.03, 13.12m, 13.55m, 14.50m, 15.29, 16.05, 16.30m, 17.09, 18.44, 19.50, 20.55. Soboty: 5.31, 6.28, 7.34m, 9.35m, 10.52m, 12.09m, 14.05, 15.05, 16.21, 18.00, 18.59m, 20.05, 20.55. Niedziele i święta: 9.02m, 10.19, 11.20, 12.21, 14.05, 15.05m, 16.21, 18.00, 18.59m, 20.05, 20.55.Odjazdy z przystanku nr 041 Mątwy/pętla.Dni robocze pn-pt: 7.17, 7.47, 8.34, 13.36, 14.21, 15.13, 16.55.Soboty: 9.59, 11.16, 12.33, 15.28, 19.21.Niedziele i święta: 9.26, 15.28, 19.21.Odjazdy z przystanku nr 246 ul. Szymborska/szkoła_2Dni robocze pn-pt: 5.48, 6.25, 7.25, 7.55, 8.42, 9.01, 10.19, 11.19, 12.19, 13.44, 14.29, 15.21, 15.45, 16.20, 17.03, 17.26, 19.01, 20.06, 21.10. Soboty: 5.45, 6.45, 8.06, 10.07, 11.24, 12.41,14.21, 15.36, 16.37, 18.15, 19.28, 20.19, 21.10. Niedziele i święta: 7.43, 9.34, 10.35, 11.36, 12.37, 14.21, 15.36, 16.37, 18.15, 19.28, 20.19, 21.10.Odjazdy z przystanku nr 080 ul. Łokietka/ wiata.Dni robocze pn-pt: 5.57, 6.35, 7.35, 8.05, 8.52, 9.11, 10.29, 11.29, 12.29, 13.54, 14.39, 15.31, 15.55, 16.30, 17.13, 17.36, 19.10, 20.15, 21.19. Soboty: 5.57, 6.55, 8.16, 10.17, 11.34, 12.51,14.31, 15.46, 16.47, 18.25, 19.38, 20.28, 21.19. Niedziele i święta: 7.53, 9.44, 10.45, 11.46, 12.47, 14.31, 15.46, 16.47, 18.25, 19.37, 20.28, 21.19.Legenda: m – kurs do Mątew przez ul. Przybyszewskiego. Linia nr 8Odjazdy z przystanku nr 137 Szosa Bydgoska/działki.Dni robocze (pn-pt): 9.11Ł, 11.44Ł, 14.05cm, 15.35cm, 17.30cmz, 18.50mz, 20.00Łz.Soboty: 9.11Ł, 11.44Ł, 14.05cm, 15.35cm, 17.30cmz, 18.50mz, 20.00Łz.Niedziele i święta: 12.51Ł, 13.52cm 15.16cm, 17.30cmz, 18.55mz, 20.05mz.Odjazdy z przystanku nr 002 Dworzec PKP.Dni robocze (pn-pt): 5.55m, 6.53m, 8.01m, 9.20Ł, 10.35m, 11.53Ł, 12.47cm, 14.14cm, 15.44cm, 17.39cmz, 18.59mz, 20.09Łz. Soboty: 5.55m, 6.53m, 8.01m, 9.20Ł, 10.35m, 11.53Ł, 12.47cm, 14.14cm, 15.44cm, 17.26Ł, 17.39cmz, 18.59mz, 20.09Łz. Niedziele i święta: 11.41m, 13.00Ł, 14.01cm, 15.25cm, 17.39cmz, 17.56Ł, 19.04mz, 20.14mz.Odjazdy z przystanku nr 160 ul. Marulewska/pętla.Dni robocze (pn-pt): 6.23d, 7.20d, 8.30cx, 11.03cx, 13.21cx, 14.48cx, 16.18d, 18.13xz, 19.25xz. Soboty: 6.23d, 7.20d, 8.30cx, 11.03cx, 13.21cx, 14.48cx, 16.18d, 18.13xz, 19.25xz.Niedziele i święta: 12.10cx, 14.35cx, 16.00d, 18.15xz, 19.30xz, 20.40dz.Odjazdy z przystanku nr 080 ul. Łokietka/ wiata.Dni robocze (pn-pt): 6.30d, 7.27d, 8.37cx, 9.41d, 11.10cx, 12.15d, 13.28cx, 14.55cx, 16.25d, 18.20xz, 19.31xz, 20.27dz. Soboty: 6.30d, 7.27d, 8.37cx, 9.41d, 11.10cx, 12.15d, 13.28cx, 14.55cx, 16.25d, 18.20xz, 19.31xz, 20.27dz.Niedziele i święta: 12.17cx, 13.22x, 14.42cx, 16.07d, 18.22xz, 19.36xz, 20.46dz.Legenda: c – kurs przez ul. Marcinkowskiego, d – kurs do dworca PKP, Ł – kurs do ul. Łokietka, m – kurs do pętli przy ul. Marulewskiej, x – kurs do Os. Bydgoskiego – przedłużony do działek (1.04. - 30.09), z – kursuje od 1.04. do 30.09.Linia nr 10 Odjazdy z przystanku nr 002 Dworzec PKP.Dni robocze pn-pt: 6.11, 7.02, 8.00t, 9.36t, 10.32, 11.40t, 12.23, 14.17t, 15.17t, 16.08, 18.12, 19.01. Soboty: 7.10t, 9.56t, 10.51t, 12.11, 14.21t, 16.30t, 19.01. Niedziele i święta: 7.36t, 10.31t, 12.39, 13.37t, 14.46t, 16.50t, 19.32z.Odjazdy z przystanku nr 160 ul. Marulewska/pętla w kierunku ul. Toruńskiej.W dni robocze pn-pt: 8.38, 10.15, 12.18, 14.55, 15.56.W soboty: 7.48. 10.35, 11.30, 14.59, 17.09.W niedziele i święta: 8.13, 11.09, 14.14, 15.23, 17.27.Odjazdy z przystanku nr 068 ul. Toruńska/pętla.Dni robocze pn-pt: 5.03, 6.07, 7.05, 7.50s, 8.59s, 10.35s, 11.20s, 12.40s, 13.11, 14.25, 15.15, 16.20s, 17.00s, 18.59, 19.46. Soboty: 6.10s, 8.19s, 11.06s, 11.50s, 12.58, 15.26s, 17.29s, 19.46. Niedziele i święta: 8.40s, 11.35s, 13.25, 14.38s, 15.43s, 17.55s, 20.15z.Odjazdy z przystanku nr 160 ul. Marulewska/pętla w kierunku Szpitala, Os. Rąbin itd.W dni robocze pn-pt: 8.06, 9.15, 10.51, 11.36, 12.56, 16.36, 17.16.W soboty: 6.25, 8.35, 11.22, 12.06, 15.42, 17.45.W niedziele i święta: 8.56, 11.51, 14.54, 15.59, 18.11.Odjazdy z przystanku nr 017 al. 800-lecia/kościół:Dni robocze pn-pt: 5.19, 6.24, 7.24, 8.19, 9.28, 11.04, 11.49, 13.09, 13.30, 14.44, 15.34, 16.49, 17.29, 19.16, 20.03. Soboty: 6.37, 8.48, 11.35, 12.19, 13.17, 15.55, 17.58, 20.03.Niedziele i święta: 9.08, 12.04, 13.44, 15.07, 16.12, 18.24, 20.32z.Legenda: s – kurs do dworca PKP przez ul. Marulewską, t – kurs do ul. Toruńskiej przez ul. Marulewską, z – kursuje od 1.04. do 31.10.Linia nr 12 Odjazdy z przystanku nr 068 ul. Toruńska/pętla.Dni robocze pn-pt: 4.52k, 5.10k, 6.10k, 6.48, 7.20, 7.50mw, 12.50k, 14.10mw, 14.50, 15.24, 15.58mw, 16.27, 19.55, 20.50k. W soboty, niedziele i święta: 19.55, 20.50k.Odjazdy z przystanku nr 063 ul. Krzywoustego/wiata.W dni robocze pn-pt: 5.03, 5.21, 6.21, 8.30, 10.40, 12.40, 13.01, 21.01.W soboty, niedziele i święta: 21.01.Odjazdy z przystanku nr 013 ul. Łokietka rondo do MątewDni robocze pn-pt: 5.07, 5.25, 5.50, 6.26, 6.56, 7.30, 8.00mw, 8.36, 9.35, 10.46, 11.43, 12.46, 13.07, 13.46, 14.20mw, 15.00, 15.34, 16.08mw, 16.37, 17.35, 18.35mw, 20.03, 21.05, 21.43.W soboty, niedziele i święta: 14.00, 20.03, 21.05, 21.43. Odjazdy z przystanku nr 247 ul. Wielkopolska w kierunku Mątew.Dni robocze: 8.17, 14.37, 16.25, 18.52.Odjazdy z przystanku nr 040 Mątwy/pętla.Dni robocze pn-pt: 5.28, 5.46t, 6.14mtw, 6.48t, 7.18stw, 7.54kmw, 8.35, 8.59mw, 10.03k, 11.09mw, 12.06k, 13.09, 13.31t, 14.15dt, 14.50t, 15.22dt, 15.57t, 16.35mw, 16.58, 18.06mw, 19.07t, 20.25t, 21.26, 22.16kt. Odjazdy z przystanku nr 248 ul. Wielkopolska w kierunku ul. Łokietka.Dni robocze: 6.19mt, 7.23st, 7.59mk, 9.04m, 11.14m, 16.40m, 18.11m.Legenda:d – kurs przez ul. Długą, k – kurs przez ul. Krzywoustego, m – kurs przez ul. Miechowicką, s – kurs przez ul. Szymborską do ul. Górniczej, t – kurs do ul. Toruńskiej, w – kurs przez ul. Wielkopolską.Linia nr 14 W kilku kursach przez ul. B. Krzywoustego.W niedziele i święta z powodu minimalnych napełnień zostaną wycofane 4 kursy w godzinach porannych tj. z Łokietka o godz: 5.25 i 7.30 oraz z Mątew o godz: 5.54, 8.03. Odjazdy z przystanku nr 068 Toruńska/pętlaW soboty, niedziele i święta: 4.45k, 7.04, 12.40k, 15.08w. Odjazdy z przystanku nr 013 Łokietka rondoW soboty, niedziele i święta: 5.00, 5.25s, 5.56, 6.25, 7.14, 7.30s, 9.00w, 10.15, 11.23, 12.57, 15.18w, 17.05, 18.15w.Odjazdy z przystanku nr 010 Wojska PolskiegoW soboty, niedziele i święta: 5.09, 5.34s, 6.05, 6.34, 7.23, 7.39s, 9.09w, 10.24, 11.32, 13.06, 15.31w, 17.14, 18.24w.Odjazdy z przystanku nr 040 Mątwy peron_1W soboty, niedziele i święta: 5.30, 5.54s, 6.27t, 6.57, 7.46w, 8.03s, 9.40, 10.47, 11.55t, 14.18t, 15.55w, 17.37, 19.05tw.Odjazdy z przystanku nr 017 al.800-lecia/”kościół”W soboty, niedziele i święta: 5.38, 6.02s, 6.35t, 7.07, 8.02, 8.15s, 9.52, 10.59, 12.07t, 14.34t, 16.16, 17.48, 19.21t.Legenda: k – kurs przez ul. B. Krzywoustego t – kurs do pętli przy ul. Toruńskiej, w – kurs przez ul. Wielkopolską, s – kursuje tylko w soboty.Linia nr 16Odjazdy z przystanku nr 002 dworzec PKP.Dni robocze pn-pt: 5.01, 5.16, 9.02, 10.11, 11.21, 12.56, 13.37, 17.35, 18.42, 20.00, 20.57, 21.47, 22.18. W soboty, niedziele i święta: 20.00, 20.57, 21.47, 22.18.Odjazdy z przystanku nr 041 Mątwy/pętla.Dni robocze pn-pt: 5.29, 5.49, 6.02, 6.22, 6.44, 7.00, 7.22, 7.37, 7.59d, 8.12, 8.47, 9.22d, 9.35d, 10.45d, 11.55, 12.40d, 13.30, 14.10, 14.20, 14.45, 15.09, 15.20d, 15.44, 16.19d, 18.07d, 19.17d, 20.30d, 21.28d, 22.17d, 22.45d. W soboty, niedziele i święta: 20.30d, 21.28d, 22.17d, 22.45d.Odjazdy z przystanku nr 010 Wojska Polskiego.Dni robocze pn-pt: 5.09, 5.24, 5.38, 5.58, 6.11, 6.31, 6.53, 7.11, 7.33, 7.48, 8.23, 8.58, 9.12, 10.21, 11.31, 12.06, 13.06, 13.41, 13.47, 14.21, 14.31, 14.56, 15.20, 15.55, 17.45, 18.52, 20.09, 21.05, 21.55, 22.26. W soboty, niedziele i święta: 20.09, 21.05, 21.55, 22.26.Odjazdy z przystanku nr 017 al. 800-lecia/”kościół” w kierunku dworca PKP.W dni robocze pn-pt: 8.08, 9.33, 9.46, 10.56, 12.51, 15.31, 16.30, 18.18, 19.25, 20.38, 21.35, 22.24, 22.52. W soboty, niedziele i święta: 20.38, 21.35, 22.24, 22.52.Legenda: d – kurs przez al. 800-lecia do dworca PKP.Linia nr 19 Odjazdy z przystanku dworzec PKP do Osiedla Rąbin.Dni nauki szkolnej: 4.55, 5.21, 5.41, 6.05, 6.20, 6.44, 7.18, 7.33, 8.15, 8.31, 9.28, 10.28, 11.13, 12.13, 12.58, 13.30, 13.58, 14.15, 14.45, 15.14, 15.38, 16.30, 16.44, 17.53, 18.53, 20.07, 21.01.Soboty i „ferie” pn-pt: 4.55, 5.21, 5.43, 6.05, 6.20, 6.41, 6.59, 7.20, 7.59, 9.10, 9.59, 10.58, 11.39, 12.39, 13.08, 13.38, 13.59, 14.20, 14.39, 15.20, 15.38, 16.30, 16.44, 17.53, 18.53, 20.07, 21.07.Niedziele i święta: 4.55, 5.21, 5.44, 6.05, 6.20, 6.43, 7.10, 7.25, 7.48, 9.01, 9.56, 13.11, 14.11, 14.53, 15.40, 16.16, 16.44, 17.06, 17.57, 18.55, 20.07, 21.01.Odjazdy z przystanku al. 800-lecia/”kościół”:Dni nauki szkolnej: 4.57, 5.07, 5.33, 5.53, 6.18, 6.33, 6.57b, 7.33bx, 7.48, 8.30, 8.46, 9.43bx, 10.43, 11.28, 12.28, 13.13bx, 13.45, 14.13, 14.30, 15.00, 15.29, 15.53bx, 16.45, 16.59, 18.08bx, 19.08, 20.21bx, 21.13.Soboty i „ferie” pn-pt: 4.57, 5.07, 5.33, 5.55, 6.18, 6.33, 6.54, 7.13bx, 7.35, 8.14, 9.25, 10.14bx, 11.13, 11.54, 12.54bx, 13.23, 13.53, 14.14, 14.35, 14.54, 15.35, 15.53bx, 16.45, 16.59, 18.08bx, 19.08, 20.21bx, 21.19.Niedziele i święta: 4.57, 5.07, 5.33, 5.56, 6.17, 6.32, 6.55, 7.23, 7.38, 8.01, 9.14bx, 10.10, 13.26bx, 14.26, 15.08, 15.55bx, 16.31, 16.59, 17.21, 18.12bx, 19.10bx, 20.20bx, 21.13.Odjazdy z przystanku ul. Dworcowa/Laubitza:Dni nauki szkolnej: 5.08, 5.18, 5.44, 6.04, 6.30, 6.45, 7.12b, 7.48bx, 8.03, 8.45, 9.01, 9.58bx, 10.58, 11.43, 12.43, 13.28bx, 14.00, 14.28, 14.45, 15.15, 15.44, 16.08bx, 16.46, 17.05, 18.23bx, 19.19, 20.32bx, 21.24.Soboty i „ferie” pn-pt: 5.08, 5.18, 5.44, 6.06, 6.30, 6.45, 7.09, 7.28bx, 7.50, 8.29, 9.38, 10.29bx, 11.28, 12.09, 13.09bx, 13.38, 14.08, 14.29, 14.50, 15.09, 15.50, 16.08x, 16.39, 17.05, 18.23bx, 19.19, 20.32bx, 21.30.Niedziele i święta: 5.08, 5.18, 5.44, 6.07, 6.29, 6.44, 7.09, 7.37, 7.52, 8.15, 9.29bx, 10.25, 13.41bx, 14.41, 15.23, 16.10bx, 16.46, 17.14, 17.36, 18.27bx, 19.21bx, 20.31bx, 21.24.Odjazdy z przystanku Os. Bydgoskie w kierunku dworca PKP.Kursy przez cały rok: Dni nauki szkolnej: 7.28, 8.10, 10.23, 13.53, 16.39, 18.48, 20.02, 20.56.Soboty i „ferie” pn-pt: 7.54, 10.53, 13.33, 16.39, 18.48, 20.02, 21.02.Niedziele i święta: 9.51, 14.06, 16.39, 18.50, 20.02, 20.56.Legenda: b – kurs do Os. Bydgoskiego przez cały rok, x – kurs z dworca PKP do Os. Bydgoskiego; przedłużony do działek od 1.04. do 31.10.Linia nr 20 Zmiana trasy i wydłużenie linii do ul. B. Krzywoustego.Trasa: B. Krzywoustego-Św.Ducha-Cegielna-Łokietka-Cegielna-Marulewska-Szymborska-Świętokrzyska-Staszica-Poznańska-Miechowicka-Niepodległości-800-lecia-Wojska Polskiego-Niepodległości-Świętokrzyska-Szymborska-Marulewska-Cegielna-Łokietka-Cegielna-Św.Ducha-Krzywoustego-Jagiellońska-Ziarniaka. Odjazdy z przystanku nr 063 ul. B. KrzywoustegoDni nauki szkolnej pn-pt: 6.39, 7.27, 8.25, 9.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.09, 15.40, 16.10, 16.35.Dni „ferie” pn-pt: 6.39, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 10.50, 11.30, 11.50, 12.30, 13.10, 14.10, 15.09, 15.40, 16.10, 16.35, 17.10.Odjazdy z przystanku nr 080 ul. Łokietka/wiata.Dni nauki szkolnej pn-pt: 6.44, 7.33, 8.31, 9.31, 10.16, 11.16, 12.16, 13.16, 13.46, 14.16, 14.46, 15.15, 15.46, 16.16, 16.41.Dni „ferie” pn-pt: 6.44, 7.36, 8.36, 9.36, 10.36, 10.56, 11.36, 11.56, 12.36, 13.16, 14.16, 15.15, 15.46, 16.16, 16.41, 17.16.Odjazdy z przystanku nr 017 al. 800-leciakościół w kier. ul. Łokietka i ul. Krzywoustego.Dni nauki szkolnej pn-pt: 6.56, 7.46, 8.44, 9.44, 10.29, 11.29, 12.29, 13.29, 13.59, 14.29, 14.59, 15.28, 15.59, 16.29, 16.54.Dni „ferie” pn-pt: 6.56, 7.49, 8.49, 9.49, 10.49, 11.09, 11.49, 12.09, 12.49, 13.29, 14.29, 15.28, 15.59, 16.29, 16.54, 17.29.Linia nr 21 Odjazdy z przystanku nr 080 ul. Łokietka/wiata.Dni nauki szkolnej pn-pt: 5.02i, 5.18, 5.33, 5.47i, 6.00i, 6.12, 6.26, 6.39i, 6.53i, 7.08, 7.23, 7.38i, 7.53i, 8.08, 8.23, 8.38i, 8.53i, 9.08, 9.23, 9.38i, 9.55, 10.08, 10.23i, 10.38, 10.55, 11.08i, 11.23i, 11.38, 11.52, 12.08i, 12.22i, 12.37, 12.53, 13.07i, 13.23i, 13.38, 13.53, 14.08i, 14.23i, 14.38, 14.53, 15.08i, 15.23i, 15.38, 15.53, 16.11i, 16.31i, 16.51, 17.10, 17.30i, 17.51i, 18.11, 18.30i, 18.51i, 19.14, 19.40i, 20.05, 20.30i, 20.56, 21.19i, 21.43, 22.10i. Soboty i „ferie” pn-pt: 5.00i, 5.10, 5.32i, 5.53i, 6.12, 6.26i, 7.01i, 7.25, 7.45i, 8.05i, 8.25, 8.45i, 9.05, 9.25i, 9.45, 10.05i, 10.25i, 10.45, 11.05i, 11.25i, 11.45, 12.05i, 12.25i, 12.45, 13.06i, 13.26i, 13.46, 14.06i, 14.25i, 14.45, 15.06i, 15.26i, 15.46, 16.06i, 16.26i, 16.46, 17.10i, 17.30i, 17.50, 18.11, 18.33i, 18.53i, 19.11, 19.31i, 20.01, 20.21i, 20.46, 21.10i, 21.31, 21.59i, 22.15.Niedziele i święta: 5.10, 6.12, 7.11, 7.40i, 8.01, 8.57i, 9.25, 9.53i, 10.21, 10.49i, 11.17, 11.45i, 12.13, 12.39i, 13.09, 13.37i, 14.06, 14.36i, 15.06, 15.34i, 16.02, 16.30i, 16.58, 17.26i, 17.54, 18.16, 18.47i, 19.11, 19.36i, 20.01, 20.26i, 20.51, 21.16i, 21.41, 22.10i.Odjazdy z przystanku nr 010 ul. Wojska Polskiego.Dni nauki szkolnej pn-pt: 5.05, 5.16i, 5.32, 5.47, 6.01i, 6.18i, 6.30, 6.44, 6.57i, 7.11i, 7.26, 7.41, 7.56i, 8.11i, 8.26, 8.41, 8.56i, 9.11i, 9.26, 9.41, 9.56i, 10.13, 10.26, 10.41i, 10.56, 11.13i, 11.26, 11.41i, 11.56, 12.10i, 12.26, 12.40i, 12.55, 13.11, 13.25i, 13.41i, 13.56, 14.11, 14.26i, 14.41i, 14.56, 15.12, 15.27i, 15.42i, 15.57, 16.12, 16.30i, 16.50i, 17.09, 17.28, 17.48i, 18.09i, 18.29, 18.48i, 19.09i, 19.31, 19.57i, 20.20, 20.45i, 21.10, 21.33i, 21.57, 22.24i. Soboty i „ferie” pn-pt: 4.55i, 5.14i, 5.24, 5.46i, 6.09i, 6.30, 6.44i, 7.19i, 7.43, 8.03i, 8.23i, 8.43, 9.03i, 9.23, 9.43i, 10.03, 10.23i, 10.43i, 11.03, 11.23i, 11.43i, 12.03, 12.23i, 12.43i, 13.03, 13.24i, 13.44i, 14.04, 14.24i, 14.43i, 15.04, 15.25i, 15.45i, 16.05, 16.25i, 16.45i, 17.04, 17.28i, 17.48i, 18.08, 18.29, 18.50i, 19.11i, 19.28, 19.48i, 20.16, 20.36i, 21.01, 21.24i, 21.45, 22.13i, 22.29. Niedziele i święta: 5.24, 6.27, 7.26, 7.55i, 8.16, 9.13i, 9.41, 10.10i, 10.38, 11.06i, 11.34, 12.02i, 12.30, 12.56i, 13.26, 13.54i, 14.23, 14.53i, 15.23, 15.51i, 16.19, 16.47i, 17.15, 17.43i, 18.11, 18.33, 19.04i, 19.27, 19.52i, 20.15, 20.40i, 21.05, 21.30i, 21.55, 22.24i.Legenda: i – autobus niskowejściowy.Linia nr 27Odjazdy z przystanku nr 063 ul. Krzywoustego.Dni nauki szkolnej pn-pt: 5.00i, 5.25i, 5.41, 5.53i, 6.06, 6.18i, 6.32, 6.45i, 7.00, 7.15i, 7.30, 7.45i, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45i, 9.00, 9.15i, 9.30, 9.45i, 10.00, 10.15i, 10.30, 10.45i, 11.00, 11.15i, 11.30, 11.45i, 12.00, 12.15i, 12.30, 12.45i, 13.00, 13.15i, 13.30, 13.45i, 14.00, 14.15i, 14.30, 14.45i, 15.00, 15.15i, 15.30, 15.45i, 16.00, 16.20i, 16.40, 17.00, 17.20i, 17.40i, 18.00, 18.20i, 18.40, 19.05, 19.30i, 19.55, 20.20i, 20.45, 21.10i, 21.30, 21.59i, 22.15.Soboty i „ferie” pn-pt: 5.00i, 5.10i, 5.33, 5.53i, 6.16i, 6.27, 6.55i, 7.15i, 7.35, 7.55i, 8.15i, 8.35, 8.55, 9.15i, 9.35i, 9.55, 10.15i, 10.35i, 10.55, 11.15i, 11.35i, 11.55, 12.15i, 12.35i, 12.55, 13.15i, 13.35i, 13.55, 14.15i, 14.35i, 14.55, 15.15i, 15.35i, 15.55, 16.15, 16.40i, 16.55i, 17.20, 17.40, 18.00i, 18.20, 18.40, 19.00i, 19.15, 19.45, 20.11i, 20.33, 20.56i, 21.19, 21.41i, 22.10.Niedziele i święta: 5.00i, 5.33i, 5.53i, 6.28i, 6.55i, 7.25i, 7.53i, 8.21i, 8.46i, 9.14i, 9.40i, 10.07, 10.35i, 11.03i, 11.31i, 11.57i, 12.30i, 12.54i, 13.23i, 13.56i, 14.25i, 14.51i, 15.20i, 15.47i, 16.15i, 16.44i, 17.11i, 17.45i, 18.05, 18.30i, 19.07i, 19.27i, 19.55i, 20.17i, 20.42i, 21.07i, 21.30i, 21.59i, 22.15i. Odjazdy z przystanku nr 017 al. 800-lecia/”kościół”.Dni nauki szkolnej pn-pt: 5.18i, 5.43i, 5.59, 6.13i, 6.28, 6.40i, 6.54, 7.08i, 7.23, 7.28, 7.38i, 7.53, 8.08i, 8.23, 8.38, 8.53, 9.08i, 9.23, 9.38i, 9.53, 10.08i, 10.23, 10.38i, 10.53, 11.08i, 11.23, 11.38i, 11.53, 12.08i, 12.23, 12.38i, 12.53, 13.08i, 13.23, 13.38i, 13.53, 14.08i, 14.23, 14.38i, 14.53, 15.08i, 15.24, 15.39i, 15.54, 16.09i, 16.24, 16.44i, 17.04, 17.23, 17.43i, 18.03i, 18.23, 18.43i, 19.03, 19.27, 19.52i, 20.16, 20.40i, 21.04, 21.28i, 21.48, 22.17i, 22.33.Soboty i „ferie” pn-pt: 5.18i, 5.28i, 5.51, 6.13i, 6.38i, 6.49, 7.18i, 7.38i, 7.58, 8.18i, 8.38i, 8.58, 9.18i, 9.38i, 9.58, 10.18, 10.38i, 10.58i, 11.18, 11.38i, 11.58i, 12.18, 12.38i, 12.58i, 13.18, 13.38i, 13.58i, 14.18, 14.38i, 14.58i, 15.19, 15.39i, 15.59i, 16.19, 16.39i, 17.04, 17.18i, 17.43, 18.03i, 18.23i, 18.43, 19.03i, 19.22i, 19.37, 20.07i, 20.31i, 20.53, 21.14i, 21.37i, 21.59i, 22.28.Niedziele i święta: 5.18i, 5.51i, 6.11i, 6.46i, 7.14i, 7.44i, 8.12i, 8.40i, 9.05i, 9.35i, 10.01i, 10.29, 10.57i, 11.25i, 11.53i, 12.19i, 12.52i, 13.16i, 13.45i, 14.18i, 14.47i, 15.13i, 15.42i, 16.09i, 16.37i, 17.06i, 17.33, 18.07i, 18.27, 18.52i, 19.28i, 19.48i, 20.14i, 20.36i, 21.01i, 21.25i, 21.48i, 22.17i, 22.33i. Legenda: i – autobus niskowejściowy.

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!