Pracownicy, którzy zetknęli się z tematem mobbingu: 78% © Pxhere.com
[4/13]

Pracownicy, którzy zetknęli się z tematem mobbingu: 78%

Nie wszyscy pracownicy wiedzą, czym jest mobbing. Tylko 78% badanych zetknęło się z tym terminem, 11% nigdy o nim nie słyszało, a drugie tyle nie może odpowiedzieć na pewno. Jeżeli odczuwasz w pracy permanentny stres, możesz być ofiarą mobbingu.

Tylko 22% osób, które doświadczyły mobbingu w pracy, utożsamia go z nękaniem, 15% definiuje go jako „stres, presję i wymuszenie”, a drugie tyle jako „prześladowanie”. Mniej respondentów uznało, że mobbing to „znęcanie się psychiczne” (12%), „przemoc i poniżenie” (12%), „zastraszenie” (11%), „złe traktowanie, wyzywanie i wyżywanie się” (10%), „dokuczanie, gnębienie, męczenie i ośmieszenie” (8%) lub „znęcanie się” (7%). Po trzy punkty procentowe otrzymały: „wykorzystywanie i szantaż”, „dyskryminacja”, „przemoc”, „znęcanie się fizyczne”, „molestowanie i nagabywanie” oraz „nadużycie władzy i pozycji”. Warto pamiętać, że każde z tych zachowań jest charakterystyczne dla mobbingu.

Źródło: raport „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019” (wyd. Koalicja Bezpieczni w Pracy)


Mobbing to zjawisko, z którym wciąż mamy wielki problem. Blisko co drugi pracownik przyznaje, że był ofiarą mobbingu w pracy, ale tylko co czwarta firma przeciwdziała mobbingowi. Zobacz, w których branżach najczęściej dochodzi do mobbingu i po czym go rozpoznać.

reklama