Ogłoszenie Wójta Gminy Rojewo

Materiał informacyjny Gminy Rojewo

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Rojewo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości z zasobu Gminy Rojewo:

1. Jaszczółtowo - działka nr 162/5 o pow. 0,1093 ha, księga wieczysta nr BY1I/00066803/3.

Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona z wydaną decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza: 35.000,00 zł, Wadium: 3.500,00 zł, Minimalne postąpienie 350,00 zł.

2. Jaszczółtowo - działka nr 162/6 o pow. 0,0899 ha, księga wieczysta nr BY1I/00066803/3.

Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona z wydaną decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza: 30.000,00 zł, Wadium: 3.000,00 zł, Minimalne postąpienie 300,00 zł.

3. Jaszczółtowo - działka nr 162/9 o pow. 0,1374 ha, księga wieczysta nr BY1I/00066803/3.

Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona z wydaną decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza: 44.000,00 zł, Wadium: 4.400,00 zł, Minimalne postąpienie 440,00 zł.

4. Jaszczółtowo - działka nr 162/10 o pow. 0,1502 ha, księga wieczysta nr BY1I/00066803/3.

Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona z wydaną decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza: 49.000,00 zł, Wadium: 4.900,00 zł, Minimalne postąpienie 490,00 zł.

5. Jaszczółtowo - działka nr 162/11 o pow. 0,1374 ha, księga wieczysta nr BY1I/00066803/3.

Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona z wydaną decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza: 45.0000,00 zł, Wadium: 4.500,00 zł, Minimalne postąpienie 450,00 zł.

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 29 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Rojewo – sala nr 16 w następujących godzinach:
Jaszczółtowo, dz. nr 162/5 godz. 9.00; Jaszczółtowo, dz. nr 162/6 godz. 9.10; Jaszczółtowo, dz. nr 162/9 godz. 9.20; Jaszczółtowo, dz. nr 162/10 godz. 9.30; Jaszczółtowo, dz. nr 162/11 godz. 9.40.

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rojewo, na tablicy ogłoszeń sołectwa Jaszczółtowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.rojewo.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Rojewo, pok. nr 9 lub pod nr tel. 52 35 113 24 wew. 25, lub 533-322-525.

Dodaj ogłoszenie