Wybierz region

Wybierz miasto

    Czy zdałbyś test wiedzy do policji? Sprawdź, czy nadajesz się na policjanta

    Obecnie kandydaci na policjantów muszą przejść kilka etapów rekrutacji. Pierwszym z nich jest test wiedzy do policji. Kolejne etapy to: test sprawności fizycznej, test psychologiczny i rozmowa kwalifikacyjna. Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń za początek 2023 roku, wskazują, że średnia wypłata wśród policjantów na początku 2023 roku mieści się w widełkach 5480 zł do 8720 zł brutto. Zaś mediana wynagrodzeń to 6330 zł brutto. Sprawdź, czy zdałbyś test wiedzy do policji. Oto pytania z testu wiedzy do policji. Zwróćcie uwagę, że przy części pytań poprawna jest tylko jedna odpowiedź, przy innych należy zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Nie jest to wcale proste...

    Przejdź do quizu
    Czy zdałbyś test wiedzy do policji? Sprawdź, czy nadajesz się na policjanta